Ketencoach | Over ons
6438
page-template-default,page,page-id-6438,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Over ons

Maijers Ketens & Innovaties B.V.

Woody Maijers is in 2007 begonnen als De Ketencoach (The Value Chain Coach) heeft mijn bedrijf zich ontwikkeld als een holding van waaruit meerder activiteiten plaats vinden gericht op het internationaal ontwikkelen van duurzame voedselketens. Hiervoor is het nodig om nieuwe ketenconcepten en ketensamenwerkingsbanden te ontwikkelen maar ook regionale clusters. Het belangrijkst zijn de mensen in de keten. Hiervoor worden nieuwe onderwijs en leerconcepten ontwikkeld zodat er een nieuwe samenwerkende keten community ontstaat.

Ketenontwikkeling via De Ketencoach

Ketenomkering in de voedselketen. Van productiegericht naar duurzame consumentgericht ketens. Sinds 1990 heeft Woody Maijers in grote programma’s en kleine projecten gewerkt aan ketenvernieuwing. De totale keten projectomzet bedraagt meer dan 100 miljoen euro. Veel ervaring is dan ook gebundeld en wordt via de Ketencoach beschikbaar gesteld.

Regionale Clusterontwikkeling via De Ketencoach en Stadscoöperatie (H)Eerlijk Rotterdam

Ontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden gebaseerd op een meerjarige uitvoeringsagenda.

Ontwikkelen start ups vanuit Maijers Ketens & Innovaties B.V.

Nieuwe ideeën omzetten in werkbare business concepten. Mee investeren in de eerste stappen als actief aandeelhouder

qode interactive elision

Cross-overs

Alles heeft met alles te maken. Voor slimme voedselketens is het nodig dat de ondernemers, manager en medewerker beschikken over nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden en een andere houding. Nieuwe ketenconcepten slagen pas als nieuwe technologie uit andere sectoren, andere werkwijzen en een andere houding ten aanzien van people, planet, profit en passion gerealiseerd wordt.

Lectoraat via Hogeschool Inholland

Sinds 2004 werkt Woody Maijers als lector Integrale voedsel en productieketens aan de hogeschool Inholland Agri food & Life Sciences te Delft en Amsterdam. Doel is het ontwikkelen van nieuwe inzichten in keten interventiestrategieën en bijdragen leveren aan ontwikkeling van de relatie tussen het werkveld, onderzoek en studenten zodat studenten en docenten beschikken over de meest actuele inzichten uit het onderzoek en de praktijk,