Ketencoach | Website Ketencoach
6640
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-6640,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
videoslide

Maijers Ketens & Innovaties B.V.

vissen_bgv3

Ontwikkelen van starts up

vanuit Maijers Ketens & Innovaties B.V.

Ontwikkelen van starts up

vanuit Maijers Ketens & Innovaties B.V.

achtergrond-slider

Onderwijsvernieuwing via Stichting Rolloveronderwijs

Internationale activiteiten

Overzicht van projecten die door de jaren heen zijn uitgevoerd

Alle projecten

Gepubliceerde artikelen

Overzicht van rapporten, papers en artikelen

Zie overzicht

Interessante innovaties

Bekijk interessante voorbeelden en cases uit de praktijk

Cases bekijken

Korte films met tips

Links naar films en animaties die illustratief zijn voor de vernieuwing

Films en tips

Maijers Ketens & Innovaties B.V. in de persoon van Woody Maijers is onderdeel van een groot netwerk dat werkt als een innovatief ecosysteem. Het netwerk is opgebouwd bij:

Maijers Ketens & Innovaties B.V. in de persoon van Woody Maijers is onderdeel van een groot netwerk dat werkt als een innovatief ecosysteem. Het netwerk is opgebouwd bij:

 

  • bedrijven langs de hele voedselketen in vele sectoren;
  • overheden nationaal, provinciaal en lokaal;
  • onderzoek wetenschappelijk en toegepast;
  • onderwijs WO, HBO en MBO;
  • maatschappelijke organisaties (NGO’s).

 

Dat lijkt de hele wereld maar verbinden van al deze partijen is nodig om onze complexe agri-food ketens te laten vernieuwen naar duurzame consumentgericht waardeketens. Voor alle onderdelen vanaf strategie, bouwen aan samenwerking, inrichten van de operationele ketensystemen, coaching van ondernemers en training en opleiding van medewerkers kan uitvoering gegeven worden. Hiervoor wordt samenwerkt met experts die via maatwerk trajecten bij elkaar worden gebracht in een unieke samenstelling die past bij de vraag. Soms beginnen we met een vraag van een ondernemer, soms van een wethouder, soms met een briljant idee van een onderzoeker of een uitdaging van een NGO om in een land duurzame ketens op te bouwen.

See Parallax

Internationale activiteiten

De agri-food business is international. De voedselketen gaat over grenzen.

Dit geldt dus ook voor de business concepten, bouwen aan ketensamenwerking,

uitwisselen van kennis en kunde, ontwikkelen van de medewerkers in de keten en vernieuwen van onderwijs.

Publicaties

Door de jaren heen zijn diverse publicaties, bijdragen aan boeken en lezingen gehouden over de gehele wereld.

Wat openbaar is wordt hier gedeeld. Ook worden publicaties van anderen gedeeld.

Interessante innovaties

Goede ideeën kennen vele vaders.

Aan bepaalde innovaties is meegewerkt en andere zien er veel belovend uit

en kunnen de agro food keten de komende jaren flink veranderen.

Korte films met tips

Ketensamenwerking gaat over veel onderwerpen.

De kernpunten en ervaringen die zijn opgedaan worden gedeeld in does en don’ts.

Tips die soms universeel zijn en soms specifiek. Interessante films van anderen zijn hier ook terug te vinden.

Netwerken

Maijers Ketens & Innovaties werkt als een innovatief ecosysteem.

Een netwerkorganisatie waarin de rollen van Woody Maijers variëren van partner,

meedenker, projectleider, projectteamlid, coach en netwerkbouwer.

Hier vindt u de belangrijkste partners waarmee wordt samenwerkt in binnen- en buitenland.